Bezbolna hirurgija

Sve hirurške intervencije koje primenjujemo u ordinaciji izvode se potpuno bezbolno, što znatno olakšava pacijentima čiji problemi iziskuju zahvate oralne hirurgije.