Specijalistička stomatološka ordinacija Dr Subu

Specijalistička stomatološka ordinacija "Dr Subu" pruža zdravstvene usluge koje su u tehnološkom i stručnom pogledu kao i po standardima kvaliteta na svetskom nivou. 

 

Oprema, instrumenti i materijali koji se koriste u ordinaciji visokog su tehnološkog nivoa i garantuju maksimalan kvalitet i sigurnost.

 

Pacijentima pružamo pravu informaciju i kvalitetnu, visoko profesionalnu uslugu. Takvim pristupom utičemo na pancijentovu edukaciju, pozitivno iskustvo kao i motivaciju za štp boljom medicinskom uslugom.

 

“Pravo da se zna” pokreće i stavlja svakog pacijenta u kontrolu sopstvene sudbine.

 

 

Kvalitet je besplatan.

Nekvalitetne stvari koštaju jer se moraju uraditi ponovo.

 

U našoj stomatološkoj ordinaciji zaposleno je troje medicinskih radnika različitih profila sa stalnim radnim odnosom, po potrebi angažujemo i konsultant različitih specijalnosti. Angažovanje spoljnih stručnih saradnika određenih specijalnosti omogućava pružanje širokog spektra stomatoloških usluga najvišeg nivoa.

 

Konstantno sarađujemo sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, tako da prilikom pružanja svojih usluga primenjujemo sva nova naučna saznanja kao što su:

 

• parodontološki tretman obolelih desni;

• hirurško lečenje parodontopatije;

• usađivanje zuba / implantacija;

• sve metode oralne hirurgije;

• rekonstruktivna i estetska stomatologija (saniranje zubnog kvara);

• endodontsko lečenje zuba;

• protetska sanacija vilica i zuba, (mobilnim i fiksnim radovima);

• lečenje raznih vrsti oralnih lezija i bolesti;

• prevencija i motivacija bolesnika u odžavanju adekvatne i tehnički ispravne oralne higijene