4. Juli 11/3
23000 Zrenjanin
Srbija

+ (381) 23 545 255
+(381) 65 545 255 5

ordinacija@drsubu.rs

Viber WhatsUp

Zakažite pregled

Tradicija

Ordinacija Dr Subu je sofisticirana ustanova koja generacijski neguje posvećenost vašem zdravlju zuba i usne duplje.

Pružamo vam usluge od kosultativnih pregleda,preko estetske do složenih oralno hirurških intervencija.

Detaljnije

Usluge

Opšta stomatologija

Opšta stomatologija

Oralna medicina

Oralna medicina

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Implantologija

Implantologija

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija

Naši doktori

Prim. Mr.med.sci. dr Marinel R. Subu, spec.parodontologije i bolesti usta

Dr Marinel Subu je rođen 1960. godine u Zrenjaninu.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1979/80 godine, a diplomirao 21.V 1985.godine. U toku studija učestvovao je na XXVI  i  XXVII  Kongresu studenata medicine i stomatologije Jugoslavije i pri tom objavio dva samostalna studentska rada.

Pripravnički staž je obavio u Domu zdravlja »Dr Boško Vrebalov« Zrenjanin, gde je zasnovao i stalni radni odnos.

Školske 1986/87 primljen je na postdiplomske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U okviru izrade magistarskog rada, proveo je oktobra 1988. godine mesec dana na Klinici za bolesti usta Stomatološkog fakulteta u Beogradu u cilju usavršavanja – inovacije iz oblasti parodontalne hirurgije.
Magistarski rad pod naslovom »LEČENJE INFRAKOŠTANIH PARODONTALNIH DŽEPOVA PRIMENOM IMPLANTATA U KOMPARACIJI SA KLASIČNOM METODOM« odbranio je 23.IV 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Prim. dr Roman Subu, spec. stomatološke protetike

Rođen je 1934. godine u Ečki, gde je završio osnovnu školu a nižu i višu gimnaziju u Vršcu.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1953. / 54. školske godine, a završio l6. IX 1961. godine.

Kao stipendista Doma zdravlja Zrenjanin zaposlio se u Stomatološkoj poliklinici.

Školske 1969. / 70. godine započinje specijalističke studije iz oblasti stomatološke protetike na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu.
Na osnovu odluke Pokrajinskog sekretarijata za Zdravlje i socijalnu politiku iz Novog Sada, odobreno mu je skraćivanje specijalističkog staža sa tri na dve godine.
Specijalistički ispit je položio 13.IX 1971. godine.

Zbog uspešnog rada u zdravstvenoj delatnosti 26.XII 1975. godine, posebna komisija Pokrajinskog sekretarijata za Zdravlje i socijalnu politiku promovisala je dr Romana Subu u zvanje primarijusa.

Saznajte više

Iskustva pacijenata

“Dr Marinel Subu ne samo da je vrhunski stomatolog, već se trudi da omogući detaljno objašnjenje za sve, bez ikakvih obaveza. Sve predrasude o zubarima su nestale kada sam prvi put došla u posetu, dok su rezultati rada za svaku pohvalu. Prezadovoljan sam uslugom, a moj problem rešen je dugotrajno.”

“Ordinacija ‚‚Dr Subu” predstavlja moj jedini izbor kada je u pitanju stomatologija. Stručnost, znanje i posvećenost zubara svakom pacijentu podjednako, čine ih drugačijim i podižu uslugu na mnogo viši nivo.”

“Pregledi su besplatni, a higijena je na najvišem mogućem nivou, što je ogroman plus. Pristup u radu i kvalitet su me privukli, a kasnije zadržali i dugujem zahvalnost ordinaciji ‚‚Dr Subu” na tome što ponovo volim svoj osmeh!”

Pročitajte više