+ (381) 23 545 255, +(381) 65 545 255 5

Prim. Mr.med.sci. dr Marinel R. Subu, spec.parodontologije i bolesti usta

Dr Marinel Subu je rođen 1960. godine u Zrenjaninu. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1979/80 godine, a diplomirao 21.V 1985.godine. U toku studija učestvovao je na XXVI  i  XXVII  Kongresu studenata medicine i stomatologije Jugoslavije i pri tom objavio dva samostalna studentska rada. Pripravnički staž je obavio u Domu zdravlja »Dr Boško Vrebalov« Zrenjanin, gde je zasnovao i stalni radni odnos. Školske 1986/87 primljen je na postdiplomske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U okviru izrade magistarskog rada, proveo je oktobra 1988. godine mesec dana na Klinici za bolesti usta Stomatološkog fakulteta u Beogradu u cilju usavršavanja – inovacije iz oblasti parodontalne hirurgije. Detaljnije

Gorica Danijel

Stomatološka sestra                    Detaljnije

Snežana Brdarić

Stomatološka sestra                    Detaljnije