+ (381) 23 545 255, +(381) 65 545 255 5

Sterilizacija i dezinfekcija, dva osnovna procesa u radu

Smatramo da su sterilizacija i dezinfekcija procesi neophodni za zaštitu i pacijenata i osoblja ordinacije. Mi smo ih podigli na najviši nivo i smatramo da je ovakva praksa neophodna da bi se dobili dobri rezultati. Izdvajamo tri osnovne prakse koje se svakodnevno sprovode u našoj ordinaciji.

Sterilizacija svih instrumenata

Praksa u našoj ordinaciji jeste da su svi stomatološki instrumenti sterilni, otvaraju se tek pred pacijentom kada sedne u zubnu stolicu.
Posle stomatološke intervencije, istrumenti se potope u dezinfekcioni rastvor, posle toga
se premeštaju u ultrazvučnu kadicu da bi se očistili od nevidljivih organskih čestica i sitnih ostataka stomatoloških materijala. Zatim detaljno operu, osuše, pakuju u trake za sterilizaciju i sterilišu.
U radu koristimo autoklav B klase sa kojim ispunjavamo najzahtevniji nivo sterilizacije i najstrože standarde Svetske zdravstvene organizacije. Na ovaj način omogućavamo našim pacijentima najveći stepen sigurnosti.

Ovakav pristup u protokolu sterilizacije uništava bakterije, viruse, gljivice, njihove spore, sprečava nastanak i širenje bilo koje vrste infekcije.

Jednokratni potrošni materijal

Ordinacija „Dr Subu“ je od samog osnivanja u radu koristila sav jednokratni potrošni materijal.
U prisustvu pacijenta montira se jednokratna sisaljka za pljuvačku, postavlja jednokratna čaša za ispiranje usta, prekriva pacijent jednokratnom kompresom / zaštitom za odelo.

Upotrebljene injekcione igle se odmah spaljuju a injekcioni špricevi uništavaju.
Od anestetičkih rastvora isključivo se upotrebljavaju karpule zajedno sa karpulo špricem,
kod koga je nemoguća aspiracija krvi u anestetički rastvor i dalji prenos krvnotransmisionih bolesti.

Sve hirurške intervencije sprovode se u sterilnim okolnostima. Hirurški jednokratni mantili, kape, maske, rukavice, hirurški jednokratni potrošni materijal skalpel, konac…

Ovakvim pristupom u svakodnevnom radu postižemo optimalne uslove za pružanje naših usluga i mogućnost infekcije svodimo na minimum.

Dezinfekcija površina i stomatološkog radnog mesta

Posle svakog pacijenta, sprovodi se detaljna dezinfekcija svih površina u ordinaciji i stomatološkog radnog mesta.

U radu koristimo dve prostorije / dva stomatološka radna mesta koje su fizički odvojene i predstavljaju dodatnu meru sigurnosti u sprečavanju infekcija. Ova organizacija rada predstavlja veliku prednost posebno u vremenu Covida 19, praksa je da se zubarska ordinacija / prostorija detaljno dezinfikuje, zatim provetri i ostaje prazna 15 minuta pre uvođenja novog pacijenta u nju.